helaas zit hier geen nl ondertiteling bij.

Hoewel ik soms artikelen /informatie van andere mensen aanbeveel hoeft het niet zo te zijn dat ik altijd met alle standpunten van die persoon eens ben . (onderzoek alles zelf)

I sometimes recommend articles / information from other people, it doesn't have to be that I always agree with all that person's points of view. (research everything self)

See for more after this movie /Zie voor meer na deze film . .

"  

Klik op de "Play" knop en als er links bovenin "Buffering.." komt te staan gewoon even geduld hebben..