helaas zit hier geen nl ondertiteling bij.

Hoewel ik soms artikelen /informatie van andere mensen aanbeveel hoeft het niet zo te zijn dat ik altijd met alle standpunten van die persoon eens ben . (onderzoek alles zelf)

I sometimes recommend articles / information from other people, it doesn't have to be that I always agree with all that person's points of view. (research everything self)

See also:The Relationship Between Good Works and Salvation.

See also: Is Jesus just a copy of the pagan gods of other ancient religions?(Horus).

See also :Something to think about... .

....................

Zie ook:De relatie tussen Goede werken en Redding.

Zie ook :Is Jezus gewoon een kopie van de heidense goden van andere godsdiensten uit de oudheid?(Horus).

Zie ook :Iets om over na te denken... .

"  

Klik op de "Play" knop en als er links bovenin "Buffering.." komt te staan gewoon even geduld hebben..