main


mogen wij oordelen over de leer?.

Is het verkeerd bewijzen te willen voor wat men gelooft?.

Pas op .......

Pas op voor verzonnen worden .

Pas op voor een andere leer.

Hoe zit het met.......?????? (Meerdere artikelen).

Zijn Sommige mensen Goddienstig Voor: /geld/spullen (hebzucht)? .

Gabbertijd.nl