main


Gelovigen (niet van de) wereld ..

Het Lichaam (= de gemeente).

Het bouwwerk (= de gemeente).

Heel veel mensen spreken het Christendom tegen.

Voor sommigen mensen is het kruis een struikelblok of dwaasheid.

Zonde/Bekering.


Gabbertijd.nl