Korte info.

Is de Bijbel veranderd?.

Sterven voor een leugen?.

Heel de bijbel is belangrijk /Schrift is Gods woord /Niets toevoegen niets afdoen .

door God /Heilige Geest ingegeven!!!.

Onderzoek : of de tekst voor jou is bedoeld ....

Gods woord is de waarheid.

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad..

Gods Woord in acht nemen..

De bijbel is het woord van de Levende God..

Bijzondere teksten uit het woord.

Weggelaten ??.

Het eeuwige blijvende woord !!!.

Sommige mensen zeggen dit over de letter j.

Een fabeltje of Betrouwbaar? Ooggetuigen?.

Online.


Gabbertijd.nl